Over Zuyderlant
Zuyderlant is een nieuw initiatief van Komunazorg per november 2015 waar 24-uurs zorg wordt geboden en continue aanwezigheid van begeleiding is.

De doelgroep van Zuiderland bestaat uit cliënten die zorg ontvangen vanuit de WLZ (wet langdurige zorg) en of een beschermd woonindicatie. Bij deze cliënten staan op de voorgrond een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking en hebben daarom gedurende de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig. Soms is daarnaast ook nog sprake van psychiatrische problematiek en kunnen er meerdere problemen tegelijkertijd op verschillende terreinen zijn.

Kenmerkend van de doelgroep is dat de zorg langdurig van aard is en als doel structureren en stabiliseren heeft. De cliënt is niet in staat om zelf de regie over zijn of haar leven te voeren en heeft hier veel en continu toezicht en aansturing bij nodig. Op Zuiderland geldt er geen maximale verblijfsduur.

Wat elke cliënt wel gemeen heeft zijn problemen op het gebied van algemene dagelijkse levensverrichtingen, dagbesteding of financiën, denkend aan:

 • Problemen bij zelfredzaamheid en zelfregie
 • Beperkingen in de omgang met andere mensen en hun sociaal netwerk
 • Moeite met persoonlijke verzorging, wonen, gezond en veilig leven
 • Problemen bij het volgen of opstellen van een dagstructuur, plannen en organiseren
 • Financiële problemen
 • Beperkingen in leerbaarheid

Door de problematiek van de cliënten zijn ze niet in staat om zelfstandig te wonen en is er beschermd wonen zoals neergezet op Zuiderland geïndiceerd. Op Zuiderland is er 24-uurs zorg met continue aanwezigheid van begeleiding. Op deze manier kan de veiligheid van de cliënten gewaarborgd worden en kunnen ze hulp krijgen wanneer dit nodig is. Zuiderland is een kleinschalige locatie met een maximaal hoeveelheid bewoners van 10. Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht voor de cliënt, zijn begeleiders flexibel, is er zorg op maat en is er maximale kwaliteit van zorg.

Naast ondersteuning bij bovengenoemde problemen richt Komuna zorg zich ook op de kwaliteiten van de cliënt om maximale zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bereiken en hun zelfvertrouwen te vergroten.

Komuna zorg heeft een dagbesteding waardoor cliënten kunnen deelnemen aan de maatschappij, een structuur en een doel hebben. Ze oefenen hier praktische vaardigheden, zich aan een structuur te houden, sociale vaardigheden en doen veel succeservaringen op.

Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van Zuiderland Sabina Pijper.

Waarom Komuna Zorg?
 1. Het resultaat van jarenlange ervaring in de zorg

 2. Wij streven naar maximale zelfstandigheid van clienten

 3. Transparant en samenwerkingsgericht

 4. Betrokken professionaliteit staat altijd voorop!

 • Ik zal mij even voorstellen: Ik ben Wouter Ross en werkzaam bij Komunazorg & ga met plezier te werk. Dit komt omdat Komunazorg een heel leuk bedrijf is.Komunazorg staat 24 uur per dag klaar voor cliënten. Wij werken met elkaar aan de toekomst. De cliënten staan hier in centraal maar ook het personeel.

  Wouter Ross

  Wouter
 • Als cliënt: erg blij met de zorg . Ze gaan goed te werk ik ben al sinds mijn tiende bekend met de werkwijze en heb enorm veel geleerd.

  Als stagiaire: Leuk bedrijf. Altijd gezellig met collega’s en ontzettend leuk om de cliënten blij te zien

  Raisa